EuroGas

Naše poslovanje danas

Kompanija Euro Gas se bavi prometom TNG-a, boca za domaćinstvo i distribucijom čistih komponenti – propanom, polipropilenom, n-butanom, iso-butanom te propilenom visoke hemijske čistoće.

Naši kupci su i industrijski potrošači koji TNG koriste i kao energent i kao sirovinu. Razmena iskustava, kao i mišljenje potrošača od neprocenjive su nam vrednosti kako bismo održali visok nivo u kvalitetu pruženih usluga.

RASPOLAŽEMO SA:
  • 3 skladišta TNG-a, ukupnog kapaciteta 5000 m³ na lokacijama u Srbiji i Mađarskoj
  • skladištima u Subotici, Senti i Zahonyu (Mađarska)
  • 4 vučna vozila za manipulaciju - lokomotive
  • 117 vagon cisterni najvećih evropskih dobavljača
  • 3.400t. ukupnog kapaciteta na 5 brodova i barži za transport TNG-a rekama
  • 21 kamiona za prevoz TNG-a

Sva skladišta imaju železnički i kamionski pristup, a skladište u Senti i pristup rekom.