EuroGas

Međunarodni standardi

Poslovanje u skladu sa međunarodnim standardima obezbeđuje kako sigurnost tako i doslednost u realizaciji poslovanja čime olakšava nastup Euro Gasa na tržištima Evropske Unije, Rusije i drugih država.

Naša kompanija posluje prema sledećim standardima:

  • BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

SRPS OHSAS 18001:2008

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Kontrola potencijalnih rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih, te obezbeđivanje boljih uslova rada, predstavljaju osnovni cilj standarda koji smo implementirali 2014. godine.

  • EKOLOGIJA


SRPS ISO 14001:2015

Sistemi menadžmenta životnom sredinom

Svojom aktivnošću naša kompanija direktno pridonosi očuvanju prirodne sredine, što je i jedan od imperativa naše poslovne filozofije. Standard upravljanja zaštitom životne sredine implementiran je 2014. godine.

  • MENADŽMENT KVALITETOM

SRPS ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom

Poboljšanje načina upravljanja, ostvarivanje poslovnih ciljeva, postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje zadovoljstva klijenata, stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i povećanje udela na postojećem tržištu su ciljevi standarda implementiranih 2014. godine.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

ODRŽIVI RAST I RAZVOJ

Mišljenja smo da svako preduzeće koje (sa)učestvuje u eksploataciji prirodnih resursa ima i obavezu da deo ostvarenog profita plasira/realizuje u društvenoj zajednici u kojoj deluje. Naša kompanija je u lokalnoj zajednici prepoznata kao društveno odgovorna kompanija, fokusirana na pomoć kulturnim i obrazovnim institucijama.