EuroGas

Boce za domaćinstvo

Značajan segment našeg poslovanja predstavljaju boce za domaćinstvo, gde smo se pozicionirali kao lider na tržištu Srbije!

Kupovinom i prodajom boca za domaćinstvo bavimo se od 2002. godine i od tog perioda do danas u našem vlasništvu je gotovo 100.000 boca za domaćinstvo.

Punionice boca za domaćinstvo se nalaze u Subotici i u Beogradu.

NOVO NA TRŽIŠTU - LAKE BOCE!

  • INOVACIJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
  • obezbeđuje lakšu manipulaciju i jednostavniju upotrebu
  • SAVREMENE TEHNOLOGIJE i materijali korišćeni u proizvodnji nove boce za domaćinstvo
  • SIGURNOST pri svakodnevnom korišćenju
  • ZAPREMINA u novoj LAKOJ boci je IDENTIČNA zapremini u starim modelima – 10 kg PBS- a.
  • težina boce, korišćenjem ČELIKA LAKŠE LEGURE, smanjena je za oko 25% i sada iznosi 7,7kg.